Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2015

mmmerxx
6506 85a8 500
najlepszy na świecie <3

November 07 2014

mmmerxx
0789 1c59
Reposted fromdotkliwie dotkliwie vialivefree livefree

November 02 2014

0258 ea28
Reposted fromerial erial viaeazyi eazyi

October 17 2014

mmmerxx
5603 dc00
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaeazyi eazyi
mmmerxx
2335 36c9
Reposted fromstylte stylte viaeazyi eazyi
mmmerxx
2544 d014
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaeazyi eazyi

September 29 2014

mmmerxx

Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.

— Jakub Żulczyk
Reposted frommartynkowa martynkowa viajakubzulczyk jakubzulczyk

September 14 2014

mmmerxx
5795 80e9 500
Reposted fromdanzig danzig viajestemfoka jestemfoka

August 10 2014

mmmerxx
5709 c0b5
Reposted frommisza misza
mmmerxx
9328 3658
Reposted frommisza misza viahejhejter hejhejter

June 17 2014

mmmerxx
Toteż mając lat osiemnaście, panna Izabela tyranizowała mężczyzn chłodem.
— Bolesław Prus
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viapassionative passionative

June 16 2014

mmmerxx
Niektórzy ludzie czują, że nie zasługują na miłość. Odchodzą po cichu donikąd, próbując zostawić to wszystko za sobą.
— Into the Wild
Reposted frompassionative passionative viaweightless weightless

June 14 2014

Reposted fromweheartit weheartit viaolololo olololo

June 01 2014

mmmerxx
mmmerxx
3530 b46c
Reposted fromlittlefool littlefool viaolololo olololo
0988 e7c4 500
Reposted fromimmortal-a immortal-a viahejhejter hejhejter

May 29 2014

mmmerxx
5129 92f7
Reposted fromelffie elffie viahejhejter hejhejter

May 27 2014

mmmerxx
8048 8a82
Reposted fromkarahippie karahippie viahejhejter hejhejter
mmmerxx
4920 9437
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viahejhejter hejhejter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl