Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2014

mmmerxx
1282 db36

April 14 2014

mmmerxx
7723 c7a3
Reposted fromnutt nutt viajestemfoka jestemfoka
mmmerxx
7396 70cb 500
Reposted fromundertow undertow viahejhejter hejhejter
mmmerxx
8488 376c
Reposted fromhejhejter hejhejter
mmmerxx
4850 153b

April 07 2014

mmmerxx
Polska. 
Oto znajdujemy się w świecie absurdu. Kraj, w którym co piąty mieszkaniec stracił życie w czasie drugiej wojny światowej, którego 1/5 narodu żyje poza granicami kraju i w którym co 3 mieszkaniec ma 20 lat. Kraj, który ma dwa razy więcej studentów niż Francja, a inżynier zarabia tu mniej niż przeciętny robotnik. Kraj, gdzie człowiek wydaje dwa razy więcej niż zarabia, gdzie przeciętna pensja nie przekracza ceny (!) trzech par dobrych butów, gdzie jednocześnie nie ma biedy a obcy kapitał się pcha drzwiami i oknami. Kraj, w którym cena samochodu równa się trzyletnim zarobkom, a mimo to trudno znaleźć miejsce na parkingu. Kraj, w którym rządzą byli socjaliści, w którym święta kościelne są dniami wolnymi od pracy (!) 
Cudzoziemiec musi zrezygnować tu z jakiejkolwiek logiki, jeśli nie chce stracić gruntu pod nogami. Dziwny kraj, w którym z kelnerem można porozmawiać po angielsku, z kucharzem po francusku, ekspedientem po niemiecku a ministrem lub jakimkolwiek urzędnikiem państwowym tylko za pośrednictwem tłumacza. 
Polacy..! Jak wy to robicie..?"
— Artykuł w jednej z francuskich gazet
Reposted fromnenya nenya viahejhejter hejhejter
mmmerxx
9319 5d9d
Reposted fromlluca lluca viahejhejter hejhejter

April 05 2014

mmmerxx
3295 5e0a
Reposted fromglasswicc glasswicc viajestemfoka jestemfoka

March 24 2014

6139 d8a7 500
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose via169cm 169cm
0104 dced 500
Reposted fromzamulasz zamulasz viadrunkwhipster drunkwhipster
mmmerxx
mmmerxx
4937 628b
mmmerxx
Reklamy sprawiły, że uganiamy się za samochodami i ubraniami, chodzimy do pracy, której nienawidzimy, żebyśmy mogli kupić to gówno, którego nie potrzebujemy. Jesteśmy środkowymi dziećmi historii. Bez celu i miejsca. Nie mamy Wojny Swiatowej. Nie mamy Wielkiego Kryzysu. Naszą wojną światową jest wojna duchowa. Naszym wielkim kryzysem są nasze życia. Telewizja spowodowała, że wierzymy, że pewnego dnia staniemy się milionerami, filmowymi bogami i gwiazdami rocka. Nie staniemy się.
— Fight Club
Reposted fromcountingme countingme viatypromantykaq typromantykaq
5586 db8d
Reposted frompupuch pupuch viatypromantykaq typromantykaq
mmmerxx
7707 c931

March 23 2014

mmmerxx
3409 76c5 500
Reposted fromlalaland111 lalaland111 viajestemfoka jestemfoka

March 19 2014

mmmerxx
7172 513a
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viajestemfoka jestemfoka
mmmerxx
8259 eb9f
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy
mmmerxx
8358 085a
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl